Tiedotteet

Lehdistötiedote yhdistyksen perustamisesta 6.4.2020:

Lehdistötiedote yhdistyksen perustamisesta 6.4.2020

Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä unohti kustannustehokkaimman päästövähennyskeinon loppuraportistaan 3.11.2020:

Tiedote_fossiilittomanliikenteentiekartasta

Yhä uudemmat autot voi nyt muutoskatsastaa etanolikäyttöisiksi 28.1.2021:

Tiedote_vuosimallirajansiirrosta

Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto biokaasurekkojen hankintatuesta 11.9.2020

Etanoliautoilijat ry:n lausunto l-luokan ajoneuvojen rakenteenmuuttamisesta

Lausunto l-luokan ajoneuvojen rakenteen muuttamisesta

Etanoliautoilijat ry:n esitys Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmälle

Etanolikonversiot osana liikenteen päästöjen vähentämistä_22.5.2020

Etanoliautoilijat ry:n lausunto liikenteen verotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle

Lausunto verotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle 15.5.2020

Lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartta luonnoksesta 19.2.2021:

Lausuntofossiilittomanliikeenteentiekarttaan_etanoliautoilijat

Lausunto laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta 12.10.2021:

Lausunto Uusi etanolikonversiotuki 2022-2025