Tiedotteet

Lehdistötiedote yhdistyksen perustamisesta 6.4.2020:

Lehdistötiedote yhdistyksen perustamisesta 6.4.2020

Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto biokaasurekkojen hankintatuesta 11.9.2020

Etanoliautoilijat ry:n lausunto l-luokan ajoneuvojen rakenteenmuuttamisesta

Lausunto l-luokan ajoneuvojen rakenteen muuttamisesta

Etanoliautoilijat ry:n esitys Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmälle

Etanolikonversiot osana liikenteen päästöjen vähentämistä_22.5.2020

Etanoliautoilijat ry:n lausunto liikenteen verotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle

Lausunto verotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle 15.5.2020