Etanoliautoilijat ry

Yhdistys

Etanoliautoilijat ry on keväällä 2020 perustettu etujärjestö.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää entistä laadukkaampaa ilmastotyötä liikennesektorilla tukemalla vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiden keinojen käyttöönottoa sekä nykyisen sääntelyn kehittämistä siten, että ilmastoystävälliset käyttövoimat, kuten bioetanoli, saatetaan tasavertaiseksi ratkaisuksi muiden käyttövoimien rinnalle. Yhdistys pyrkii edistämään ja löytämään erilaisia konkreettisia keinoja toteuttaa hiilineutraalia liikennettä Suomessa. Yhdistyksen toimintaa ohjaa pyrkimys yhteiskunnalliseen kustannustehokkuuteen, tasa-arvoon sekä nopeaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Yhdistyksen tarkoitus on ensisijaisesti edistää bioetanolin käyttöä, mutta samalla myös edistää teknologianeutraliteettia tukemalla muitakin yhdenmukaisilla kriteereillä kestäviksi luokiteltavia käyttövoimia. Niitä voivat olla muun muassa ilmastoneutraali sähkö, biokaasu, synteettiset polttoaineet, biopolttoaineet ja muut kierrätyshiilestä valmistetut polttoaineet. Yhdistys pyrkii siten edistämään Suomessa kaikkien mahdollisten kannatettavien keinojen saamista käyttöön hiilineutraalin liikenteen edistämiseksi. Suomessa ja koko maailmassa tarvitaan kaikkia keinoja, jotta asetetut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä saavutetaan.

Jäsenet

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat St1 Oy, SOK ja StepOne Tech Oy. Yhdistykseen voi liittyä kuka vain yksityishenkilö tai yhdistys tai säätiö, joka jakaa yhdistyksen tavoitteet.

Yksityishenkilöt voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenenä saat suoran yhteyden järjestön hallitukseen ja sitä kautta äänesi kuuluviin yhdistyksen tavoitteissa.

Kannatusjäsenmaksu on 5€/vuosi. Kannatusjäseneksi voit liittyä klikkaamalla tätä tekstiä.

Hallitus

Image

Tuomo Isokivijärvi

Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, StepOne Tech Oy
Image

Ville Hulkkonen

Hallituksen jäsen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, St1 Oy
Image

Harri Tuomaala

Hallituksen jäsen
ABC:n ketjujohtaja, SOK

Yhteystiedot

Image

Antti Grönlund

Toiminnanjohtaja
Puhelin 041 309 5092
antti.gronlund@etanoliautoilijat.fi

Käyntiosoite

Etanoliautoilijat ry
Myllyhaantie 6 D1, 33960 Pirkkala
Y-tunnus 3125489-8