Yhteisestä tavoitteesta syntyi yhdistys – yritykset perustivat Etanoliautoilijat ry:n tukemaan liikenteen päästövähennyksiä

SOK, energiayhtiö St1 ja suomalainen cleantech-alan kasvuyritys StepOne Tech Oy perustivat Etanoliautoilijat ry -nimisen yhdistyksen edistämään bioetanolin käyttöä. Yhdistys tukee ja nopeuttaa liikenteen kustannustehokkaita päästövähennyksiä Suomessa.

Kustannustehokkaiden, liikenteen fossiilisia päästöjä vähentävien ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto on jatkossa yhä tärkeämpää. Bioetanoli on nopea ja kustannustehokas tapa korvata fossiilista bensiiniä Suomen tieliikenteessä.

”Haluamme, että jokaisella suomalaisella autoilijalla on mahdollisuus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tehdä henkilökohtaisia ilmastotekoja”, toteaa ABC-ketjun (SOK) kehitysjohtaja Tiina Viksten.

Bioetanoli on laajalti hyväksi tunnustettu ratkaisu liikenteen fossiilisten CO2-päästöjen vähentämiseksi, ja yhdistyksen tavoitteena onkin tuoda uusin tutkimustieto niin kuluttajien kuin päättäjien saataville. Etanoliautoilijat ry:n ensimmäisiä toimia ovat muun muassa edistää biopolttoaineiden käytön mahdollistavien teknologioiden sääntelyn järkevöittämistä sekä ympäristöystävällisten ajoneuvojen ja polttoaineiden verotuksen yhdenmukaistamista.

”Tarvitsemme nyt nopeita toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistimme voimamme tässä tärkeässä työssä”, sanoo St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho.

Näin Etanoliautoilijat ry tukee hallituksen tavoitetta puolittaa Suomen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Yhdistys korostaa teknologianeutraalisti eri käyttövoimien tarjoamia mahdollisuuksia ilmastoystävällisempään liikenteeseen, edistäen erityisesti kotimaisen bioetanolipolttoaineen saamista tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muiden uusiutuvien käyttövoimien rinnalle.

”Hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaatii kaikkien mahdollisten keinojen hyödyntämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Suomalaisessa cleantech- ja biopolttoaineosaamisessa on merkittävä vientipotentiaali. Se tarjoaa Suomelle mahdollisuuden olla maailmalla kokoaan suurempi tekijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, linjaa yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja, Vilhartti Hanhilahti.

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka ovat sitoutuneita edistämään liikenteen kestäviä käyttövoimia teknologianeutraalisti.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in