Etanolikonversioita helpotetaan – Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmistui

Valtioneuvosto päätti eilen Fossiilittoman liikenteen tiekartasta, jossa se määrittelee liikenteen päästövähennyspolut vuoteen 2030 ja vuoteen 2045 mennessä. Tiekartta esittelee useita erilaisia toimenpiteitä, joilla liikenteen päästöjä on tarkoitus vähentää.

Etanoliautoilijoiden näkökulmasta tiekartta tarjoaa paljon hyvää sillä etanolimuunnosten eli etanolikonversioiden muuntotuki jatkuu ainakin vuoteen 2030 asti. Etanolikonversioiden hyväksymismenettelyjä luvataan kehittää ja keventää sekä konversiot mahdollistetaan myös muihinkin ajoneuvoihin kuin henkilöautoihin. Tulevaisuudessa myös yritykset voisivat saada konversiotukea.

Tässä koko kirjaus koskien etanolikonversioita:

8. Jatketaan nykyisiä konversiotukia bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi. Selvitetään ja otetaan käyttöön toimia, joilla voidaan edistää konversioiden tekemistä entisestään.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön konversiotuki vanhan bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi. Konversiotukien avulla voidaan helpottaa myös sellaisten ihmisten ja kotitalouksien, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua hankkia uutta autoa, siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista.

Konversiotuki kaasuautolle on 1000 euroa ja etanoliautolle 200 euroa. Tuet ovat voimassa vuosina 2018-2021 ja niihin on yhdessä täyssähköautojen hankintatuen kanssa (ks. kohta 1.3.2 edellä) varattu valtion rahaa 6 M€/vuosi. Konversiotukia oli 31.12.2020 mennessä myönnetty etanolimuunnoksille yhteensä 3907 kappaletta ja kaasumuunnoksille yhteensä 367 kappaletta.

Jatketaan konversiotukien myöntämistä myös vuosina 2022-2030. Selvitetään ja otetaan käyttöön toimia, joilla voidaan edistää konversioiden tekemistä entisestään. Näitä toimia ovat ainakin etanolikonversioiden lähipäästöjen hyväksymismenettelyn kehittäminen ja keventäminen, konversioiden mahdollistaminen muihinkin ajoneuvoihin kuin henkilöautoihin, sekä konversioihin liittyvien tukien hakemisen mahdollistaminen myös yrityksien hallinnassa oleviin autoihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tukea myös kuorma-autojen sähkökonversioita.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös uusiin autoihin on mahdollista tehdä etanolikonversio, kunhan hyväksymismenettelyt ovat kunnossa. Konkreettisia esityksiä hallinnollisiksi muutoksiksi voimme odottaa syksyllä.

Yhdistys seuraa kirjauksen toimeenpanoa ja tiedottaa kun asiasta on jälleen lisää kerrottavaa.

Lue lisää:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807239ad 

 

Parhain terveisin,

 

Vilhartti Hanhilahti

Toiminnanjohtaja

Etanoliautoilijat ry

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in