Etanoliautoilijoiden uudeksi toiminnanjohtajaksi Antti Grönlund

Etanoliautoilijat ry on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen 29-vuotiaan Antti Grönlundin Liedosta. Grönlund on toiminut aiemmin muun muassa Varsinais-Suomen Keskustan vs. toiminnanjohtajana ja poliittisena suunnittelijana, Keskustanuorten varapuheenjohtajana ja poliittisena sihteerinä sekä Nuorisoasuntoliiton varapuheenjohtajana. Hän opiskelee työnsä ohessa taloustiedettä ja poliittista historiaa Turun Yliopistossa.

”Tartun uusiin tehtäviin suurella innolla, koska fossiilittomaan liikenteeseen siirtyminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Etanolilla on tässä valtava potentiaali, jota ei valitettavasti vielä ole saatu kunnolla käyttöön. Etanolin etuna on se, että se tuo ympäristöystävällisen ajamisen aidosti jokaisen autoilijan ulottuville nykyistä bensiinikäyttöistä autokantaa käyttämällä. Ympäristöystävällisyyden lisäksi se vahvistaa myös huoltovarmuuttamme, kun se valmistetaan Suomessa kotimaisista jätteistä ja tähteistä,” kertoo uusi toiminnanjohtaja Antti Grönlund.

”Erinomaista, että saamme Etanoliautoilijoiden toimintaan uutta energiaa ja näkökulmaa Antin valinnan myötä juuri tässä erittäin kiinnostavassa ajassa, kun etanoliin ja etanolikonversioihin liittyvä sääntely on murroksessa. Alkavan vuoden keskeinen asia on seurata, miten valtioneuvoston laatima Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja päivittyvä ajoneuvolaki saadaan tuotua käytäntöön,” kertoo Etanoliautoilijoiden hallituksen puheenjohtaja Tuomo Isokivijärvi.

”Etanolikonversio on sekä yhteiskunnalle että autoilijalle edullisin tapa leikata liikenteen fossiilisia päästöjä, ja se olisi mahdollista tehdä heti. Etanoli on jo nyt merkittävä osa liikennettä esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa, mutta Suomessa sen käyttöönottoa on hidastanut jäykkä sääntely sekä oikean tiedon puute. Näitä on nyt lähdettävä korjaamaan,” linjaa toiminnanjohtaja Grönlund.

Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuntaminen korkeaseosetanolille on myös tehokas ja edullinen tapa edistää jakeluvelvoitteen täyttymistä. Jakeluvelvoitetta eli uusiutuvan polttoaineen osuutta liikennepolttoaineista on määrä nostaa 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Etanoliautoilijat ry on etujärjestö, jonka keskeisenä tavoitteena tuoda korkeaseosetanoli yhdeksi merkittäväksi ratkaisuksi, kun liikennettä muutetaan vähäpäästöiseksi. Etanoliautoilijat jakavat tarpeellista tietoa liittyen etanoliin liikennepolttoaineena ja polttomoottorien käyttövoimana.

Lisätietoja

Antti Grönlund
Toiminnanjohtaja
Etanoliautoilijat ry

antti.gronlund@etanoliautoilijat.fi
041 309 5092

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share