Kuntavaalit 2021

MITEN VOIN EDESAUTTAA ETANOLIAUTOILUA JA PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ KUNNASSANI?

 

Kuntavaalien lähestyessä Etanoliautoilijat ry haluaa muistuttaa kuntavaaliehdokkaita ja tulevia kuntapäättäjiä siitä, minkälaiset mahdollisuudet etanoliautoilulla on kunnissa ja esimerkiksi kuntien päästövähennystavoitteiden täyttämisessä sekä polttoaineen kotimaisuusasteen nostossa.

MITKÄ OVAT ETANOLIAUTOILUN HYÖDYT?

Etanoliautot ovat flexifuel-autoja, jotka voivat hyödyntää korkeaseosbioetanolia E85:sta tai bensiiniä tai mitä tahansa niiden sekoitusta. Kotimainen ja jätepohjainen bioetanoli itsessään vähentää päästöjä jopa 80 % fossiiliseen bensiiniin nähden ja tukee suomalaista työtä. E85-bioetanolia käytäessä voidaan säästää myös polttoainekustannuksissa.

Ilmatieteenlaitoksen tutkimuksen mukaan kaupunkien primääriset- ja sekundääriset pienhiukkaspäästöt vähenivät bioetanolia käytettäessä, kun flexifuel-autoja verrattiin tavallisiin bensiiniautoihin. Pienhiukkaspäästöt ovat yksi merkittävimmistä kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttava tekijä.

(https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/366920718 )

KÄYTTÖVOIMAMUUTOKSET

 

Bensiinikäyttöisiä autoja voidaan päivittää käyttämään bioetanolia suhteellisen edullisesti. Päivitys voidaan tehdä suomalaisella ja Suomessa valmistetulla eFlexfuel -muunnossarjalla, joka saanut muun muassa avainlippu -merkin tuotteelleen. Autoihin ei tehdä mitään pysyviä muutoksia vaan päivityslaite tuo autoon lisää älyä, jotta auto osaa käyttää E85 -bioetanolia turvallisesti ja niin, että auton päästöjärjestelmät toimivat oikein.

Hyvin merkittävä osa Suomen kaupunkien ja kuntien ajoneuvokalustosta toimivat fossiilisella bensiinillä. Kuntapäättäjät voivat aktiivisesti vaatia bensiiniajoneuvojen etanolikäyttövoimamuunnoksia kunnan ja konsernin ajoneuvoihin. Tämä olisi myös kuntatalouden kannalta kannattava investointi, kun kalliista ja kauppatasetta heikentävästä fossiilisesta polttoaineesta luovutaan ja aletaan käyttämään kotimaista bioetanolia.

Lue lisää: (www.eflexfuel.fi)

PYSÄKÖINTIEDUT VÄHÄPÄÄSTÖISILLE AUTOILLE

Samaan tapaan kuin Helsingissä, monet suomalaiset kunnat ja kaupungit voivat suosia vähäpäästöisiä autoja parkkimaksuissaan. Esimerkiksi kadunvarsi ja asukaspysäköinnistä voisi saada 50 % alennuksen, kun pysäköitävän ajoneuvon käyttövoimana on etanoli, kaasu tai sähkö tai muussa tapauksessa, kun ajoneuvon päästöt ovat alle 120g/km.

Helsingin kaupunki ei kuitenkaan tunnista flexifuel-autoja vähäpäästöisiksi autoiksi, joten mallia ei kannata soveltaa ihan sellaisenaan. Toivottavasti myös Helsingissä tähän tulisi muutos, joka parantaisi tutkitusti kaupunki-ilmaa.

RAAKA-AINETTA BIOPOLTTOAINEISIIN

 

Kunta pystyy myös edesauttamaan biopolttoaineiden raaka-aineiden hankintaa. Kunnalliset jäteyhtiö pystyisivät yhdyskuntajätteestä erittelemään biopolttoainetuotantoon soveltuvia raaka-aineita, kuten tärkkelyspitoiset kasvit. Kun näistä raaka-aineista on valmistettu ensiksi esimerkiksi bioetanolia, niin käytetty mäski voidaan vielä mädättää biokaasuksi. Tässä tapauksessa saisimme siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla.